06 85 37 67 38
·
info@tursucu.nl
·
ma, di, do, vr 09:00-17:00 (woe + weekend gesloten)
Maak een afspraak

Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht regelt de verhouding tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling en legt vast wat openbare bestuursorganen precies mogen doen. Het bestuursrecht draait dus om alles wat te maken heeft met besluiten vanuit de overheid en staat tegenover privaatrecht, waarin is vastgelegd wat de rechten van burgers zijn. Onder bestuursrecht valt bijvoorbeeld milieurecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving, het maken van bestemmingsplannen, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Tursucu Advocatuur richt zich binnen het bestuursrecht specifiek op sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen, en ook op Woo en Wob. Hierbij staan wij zowel particulieren als (zelfstandige) bestuursorganen bij. Het sociaal zekerheidsrecht, of stelsel van sociale zekerheid, biedt inkomen en/of verzorging tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Dit betekent dat het sociaal zekerheidsrecht ook van belang is bij arbeidsrechtelijke kwesties.

Het publieke stelsel van sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen is steeds in beweging en kan daardoor redelijk complex zijn voor burgers zonder juridische achtergrond. De wet- en regelgeving is uitgebreid en uiteenlopende instanties zijn verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van deze regels. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, UWV, SVB, CIZ etc. Het is dus begrijpelijk dat veel mensen hier vragen of twijfels over hebben, en daarom adviseren wij in dit kader werkgevers en werknemers graag over alle relevante informatie en regelgeving.

Wij hebben ervaring met de volgende wetten:


Ziektewet (ZW)

Werkloosheidswet (WW)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De Participatiewet (Bijstand)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet openbaarheid van bestuur en Wet open overheid (Wob en Woo)

Kies voor Tursucu Advocatuur

Voor werkgever én werknemer

Ervaring vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. We zoeken altijd naar een oplossing die voor beide partijen werkt.

Helder inzicht in regelgeving

De wet- en regelgeving is uitgebreid en kan daardoor erg complex zijn. Wij helpen u graag om alles inzichtelijk te maken.

Sociaal zekerheidsrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen, en adviseren hier graag over.