06 85 37 67 38
·
info@tursucu.nl
·
ma, di, do, vr 09:00-17:00 (woe + weekend gesloten)
Maak een afspraak

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht reguleert de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst tussen beide partijen. Het bepaalt wat uw rechten en plichten als werknemer of werkgever zijn en kan bestaan uit individuele of collectieve arbeidsverhoudingen. Belangrijke onderdelen van het arbeidsrecht zijn arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en het ontslagrecht, maar ook allerlei andere soorten arbeidsgeschillen of arbeidsconflicten vallen hieronder.

Tursucu Advocatuur verzorgt juridische bijstand voor alle facetten van arbeidsrecht. Hierbij staan wij zowel werkgevers als werknemers bij en proberen altijd een oplossing te zoeken die voor beide partijen werkt.

Wij adviseren en ondersteunen bij de volgende zaken:


Het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten

Het opstellen en controleren van overeenkomsten van opdracht

Het opstellen en controleren van personeelshandboeken, regelingen, reglementen en protocollen

Het opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten)

Ziekte en re-integratie

Ontslagrecht

Onderhandelingen over ontslagvergoeding

Geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen

Reorganisaties, fusies en overnames

Aansprakelijkheid van werkgevers

Kies voor Tursucu Advocatuur

Voor werkgever én werknemer

Ervaring vanuit werkgevers- en werknemersperspectief. We zoeken altijd naar een oplossing die voor beide partijen werkt.

Ervaring met CAO-recht

Ruime ervaring met vakbondswerk en kennis over CAO-recht, ontslagrecht en verengingsrecht.

Opstellen van overeenkomsten

Wij adviseren en ondersteunen bij het opstellen van verschillende soorten overeenkomsten.